Laatste nieuws

Agenda binnenkort

Geen evenementen

Acties

Om onze verenigingskas aan te vullen en onze penningmeester een blij gezicht te bezorgen, houden wij verschillende acties. Wij besteden de opbrengsten aan vernieuwing van de muziekinstrumenten, onze uniformen en andere kosten die wij als vereniging maken.

 

Donateurs

Onze vereniging kan bouwen op een groot aantal donateurs. Onze leden bezoeken de geregistreerde donateurs om de bijdrage op te halen. Bij onze jaarlijkse donateursactie zijn wij hen altijd zeer erkentelijk voor hun financiële bijdrage.

 

Oliebollenactie

Het damescommité van muziekvereniging Sint Jan in Meddo houdt elk jaar tussen kerst en oud-en-nieuw onze vermaarde oliebollenactie. De door de dames gebakken oliebollen worden per zak à 10 stuks verkocht en na bestelling thuis afgeleverd door onze leden.

 

Oud IJzer actie

Twee keer per jaar, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar,  zamelen onze leden in heel Meddo oud ijzer (metalen) in. Dit wordt doorverkocht aan de handel en de opbrengst vloeit in onze verenigingskas.

De acties worden via verschillende kanalen altijd ruim tevoren aangekondigd.

 

Spontane acties

Zo af en toe onstaan er bij onze leden geweldige ideeën voor spontane acties

 

Verhuur mobiele podiumwagen

Sint Jan heeft de beschikking over een overdekte podiumwagen met de afmetingen 7 x 5 meter. Deze wagen is perfect geschikt voor openluchtconcerten, huldigingen, etc. Nadere informatie over prijzen en plaatsingsmogelijkheden zijn te verkrijgen bij Jos Menting, telefoon 0543-569821.

Naast deze podiumwagen is er een podium beschikbaar met afmetingen van ongeveer 10 x 5 meter. Voor informatie hierover kan men contact opnemen met de voorzitter van Sint Jan, Leo Zieverink, telefoonnummer 0543-569337.

LET OP!

In verband met vervoer zijn zowel podiumwagen als podium uitsluitend te huren binnen de regio Achterhoek.

Video

 
 

Volg Sint Jan op Twitter

twitter

fanfare2014  slagwerk2014  leerlingen2014  majorettes2104   hilgelander